Resepsjon

Vi betjener deres resepsjon og kundemottak. Tjenesten kan utvides til Kontorstøtte.

 Vi utfører oppgaver som:

  • Besøksmottak
  • Sentralbord
  • Mottak og behandling av post og pakker
  • Service- og supportoppgaver