Utrykningstjeneste

Toma Sikkerhet tilbyr utrykningstjenester med vektere ved ulike typer alarmer som:

  • Innbruddsalarmer
  • Brannalarmer
  • Heisalarmer
  • Ransalarmer
  • Tekniske alarmer