Stasjonært vakthold

Toma Sikkerhet tilbyr uniformert vakthold til bedrifter i form av vekter stasjonert på bedriften. Dette for å beskytte utstyr og eiendom for skader og uønskede hendelser, samt skape trygghet for bedriftens ansatte og kunder.

  • Eksempler på arbeidsoppgaver
  • Låsing og lukking av bedriften
  • Betjening- og overvåking av tekniske anlegg
  • Forhindre innbrudd, hærverk og skade
  • Adgangskontroll og ID-kontroll av personell
  • Inspeksjoner i og rundt bygningsmasse
  • Lovpålagte HMS runder
  • Loggføring av aktiviteter i bygget etter ordinær kontortid
  • Enklere vedlikeholdsoppgaver