Resepsjon med sikkerhet

Toma Sikkerhet tilbyr uniformert personell til betjening av resepsjoner og kundemottak. Ved å benytte vektere til denne type tjeneste vil man ivareta servicen, men med sikkerhetstenkning i tillegg. Dette gir våre kunder og dens ansatte trygghet og sikkerhet, kombinert med service.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

  • Utføre ordinære resepsjonsoppgaver med de serviceoppgaver som ønskes
  • Håndtere post, varer og kontorrekvisita
  • Betjene adgangskontrollsystemer, herunder produsere adgangskort
  • Bistå ved evakuering og rømning
  • Behandle trusler
  • Bistå ved demonstrasjoner og konflikter
  • Yte nødvendig førstehjelp, herunder bruk av hjertestarter