Mobilt vakthold

Toma Sikkerhet tilbyr mobilt vakthold til bedrifter med vektere som patruljerer bedriften etter ordinær kontortid for å beskytte utstyr og eiendom for skader og uønskede hendelser, og gjennom det skape trygghet for bedriftens ansatte og kunder.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

  • Låsing og lukking av bedriften
  • Betjening- og overvåking av tekniske anlegg
  • Forhindre innbrudd, hærverk og skade
  • ID-kontroll av personell som påtreffes under inspeksjon
  • Inspeksjoner i og rundt bygningsmasse
  • Loggføring av aktiviteter i bygget etter ordinær kontortid