Post

Vi tar ansvar for oppgaver knyttet til intern og ekstern post / dokumentbehandling;

  • Mottak og distribusjon av ekstern og intern post
  • Scanning av dokumenter / faktura for lagring eller distribusjon
  • Frankering av post
  • Ansvar for kontor-rekvisita
  • Kopiering for fellesdistribusjon eller for utsendelse