Daglig renhold

Vi løser dine behov for daglig renhold

Vår erfaring tilsier at behov for renhold varierer fra bedrift til bedrift, bransje til bransje.

Med vår erfaring, og faglig dyktig personale,  finner vi det nivå som er tilpasset deres behov.

Våre renholdsløsninger er basert på moderne metoder, utstyr og maskiner. Vi er opptatt av miljø, og gjennom det bruker miljøgodkjente produkter.

Som kunde i Toma Gruppen får dere en kontaktperson å forholde dere til. Vi er opptatt av tilgjengelighet for våre kunder. Våre kundeansvarlige følger opp både ansatte og kvalitet på leveransen, gjennom faste oppfølgingsmøter.

Våre ansatte blir gitt grunnleggende kompetanse innenfor sitt fagområde, og blir gjennom Toma skolen gitt faglig utvikling etter behov og interesse.