Verdier:

 

Troverdig

Vi skal levere avtalt kvalitet til rett tid. Er man pålitelig, er man også troverdig.

Oppdatert

Vi holder oss oppdatert om markedets trender når det gjelder råvarer, utstyr, arbeidsmetoder, profilering og service generelt. Et oppdatert selskap er både kompetent og moderne.

Motivert

Vi arbeider for at våre medarbeider skal ta ansvar og vise tilhørighet. Et trygt arbeidsmiljø, delaktighet i team og personlig kundekontakt leder til gode relasjoner og gir vårt servicearbeid økt verdi og status. Dette gjør oss alle motiverte.

Aktiv

Vi arbeider i et høyt tempo. Vi er i forkant og søker å forstå kundenes behov. Våre engasjerte ansatte tar ansvar for kunden på alle nivåer - vi bryr oss - vi er aktivt til stede.