Tilkjørt lunsj?

Mange mindre firma har ofte utfordring med kantineløsning for sine ansatte. 

Tilkjørt  lunsj er et konsept skreddersydd for slike firma. Våre dyktige kokker ferdigstiller lunsjbuffet og maten kommer tilkjørt til avtalt tid. Menyen varierer fra dag til dag.

Det er viktig at logistikk i lunsjlokalet er tilrettelagt slik at maten står kjølig under lunsj. Vi har kompetanse til å hjelpe med tilrettelegging av god logistikkløsning for dere.