Vaktmester

Vi sørger for at alle deler av boligrigg og tilhørende arealer fungerer tilfredsstillende både med hensyn til bekvemmeligheter og sikkerhet. Våre vaktmestertjenester er satt opp slik at vi med fast personell på stedet tar oss av daglig og forefallende vedlikehold og tilsyn, samt at vi har ambulerende vaktmestertjenester for de "tyngre" oppgavene.

Vakthold og sikkerhet er viktig for mange av våre oppdragsgivere. Vi kan tilby vektertjenester kun for boligrigg med tilhørende fellesarealer - eller for større deler av anlegget. Som en naturlig del av vaktholdet kan vi også stå for adgangskontroll.

 

Vi tar utfordringen

Mer overskudd. Høyere arbeidsinnsats. Redusert sykefravær. Du kan inspirere dine medarbeidere til å velge en sunnere livsstil.

Dette er sannsynlige positive effekter av velsmakende og sunn mat. Albatross serverer slik mat i alle sine kantiner, tilberedt av motiverte og faglærte mennesker.