Miljø

Miljørabeidet i Toma Gruppen er nedfelt i våre verdier og integrert i vårt styringsystem. Denne dokumentasjonen er samlet under fellesbetegnelsen Bedriftshåndboken.

Bedrifshåndboken er overordnet, kortfattet beskrivelse av, og veiledning i firmaets integrerte styringssystem. Styringssystemet følges opp gjennom kontunierlig evalueringer.

Den er også ment som en orientering for ansatte, kunder som gjennom Bedriftshåndboken kan forvisse seg om at selskapene i Toma Gruppen baserer sin virksomhet på strukturerte, gjennomtenkte prosesser og prosedyrer. Systemdokumentene lagres i elektronisk database.