KvalitetKvalitetsarbeidet i Toma Gruppen er nedfeldt i våre verdier og integrert i vårt styringssystem. Denne dokumentasjonen er samlet under fellesbetegnelsen Bedriftshåndboken.

Bedriftshåndboken er en overordnet, kortfattet beskrivelse av , og veiledning i selskapenes integrerte styringssystem. Styringssystemet følges opp gjennom kontinuerlige evalueringer.

Den er videre ment som en orientering for ansatte, kunder som gjennom Bedriftshåndboken kan forvisse seg om at tjenesteområdene i Toma Gruppen baserer sin leveranse på strukturerte, gjennomtenkte prosesser og prosedyrer.

Systemene lagres i elektronisk database.