K-HMS

Selskapene i Toma Gruppen har et integrert system for Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet (K-HMS). Denne dokumentasjonen er samlet under fellesbetegnelsen Bedriftshåndboken.

Bedriftshåndboken er en overordnet, kortfattet beskrivelse av, og veiledning i firmaets integrerte styringssystem. Styringssystemet følges opp gjennom kontinuerlige evalueringer.

Den er også ment som en orientering for ansatte, kunder som gjennom bedriftshåndboken kan forvisse seg om at selskapene i Toma Gruppen baserer sin virksomhet på strukturerte, gjennomtenkte prosesser og prosedyrer.

Systemdokumentene lagres i elektronisk database.

Medlemskap og sertifikater

Selskapene i Toma Gruppen har mange ulike medlemskap og sertifiseringer.

Medlemskap

  • Medlemsbedrift i NHO/NHO Service
  • Medlemskap av renholdsbransjens egen godkjenningsnemd, Ren Utvikling

Sertifiseringer

  • ISO 9001:2008 - Kvalitet og ledelse
  • ISO 14001:2004 - Miljø
  • OHSAS 18001:2007 - Arbeidsmiljø
  • Ren Utvikling - Godkjenning
  • Achilles - Krav til tjenester for olje og gass bransjen
  • Sellicha - Krav til tjenester for energibransjen
  • TransQ - Krav til tjenester for transport/samferdselsbransjen
  • Startbank - Krav til tjenester for bygg- og anleggsbransjen