Albatross Anleggsforpleining

Janaflaten 30
5179 GODVIK
Tlf:   55 31 33 07
Fax:  55 31 33 08

E-post: johnendre@albatross-as.no

 

John-Endre Eide

ass. Daglig Leder Albatross Forpleining AS